Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Ocena zdrowotności drzew (...)

Badanie stanu zdrowotnego i statycznego drzewa, umożliwiające ocenę zagrożenia dla ludzi i mienia, to najczęstsze cele diagnostyczne. Wśród zróżnicowanego jakościowo drzewostanu miejskiego, dużą grupę stanowią drzewa w złym stanie. Należą do niej przedwcześnie, fizjologicznie przestarzali „weterani”, niezdolni do reakcji na stresy i regeneracji. Zaliczamy tu również drzewa o zdeformowany(...)
»

Administrator danych – kt(...)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) posługuje się pojęciem „administratora danych”. Według jej art. 7 pkt 4, jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Inaczej mówiąc, podmiot, który posiada wobec danych osobowych władztwo decyzyjne, tzn. decyduje np., jakie dane gromadzi i przechowuje, na jakiej podstawie i komu je udostępnia oraz jakie stosuje wobec nich środki be(...)
»