Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Podatkowe wsparcie przeds(...)

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać ze wsparcia działalności gospodarczej zarówno ze środków UE, jak i ze zwolnień oraz ulg przewidzianych w przepisach podatkowych. Środki unijne wspierają głównie rozwój przedsiębiorstw, względnie finansują młode przedsiębiorstwa, natomiast korzystanie z ulg podatkowych wymaga już solidnego przygotowania i specjalistycznego wsparcia. Należy jednak zauważyć, iż instrumenty fiskalne skierowane są bardziej do osó(...)
»

Robimy to dla siebie - z (...)

Czy Pan, jako wybitny działacz polityczny, były premier rządu RP, zgadza się z poglądem, że polska klasa polityczna nie docenia roli i znaczenia ochrony środowiska i wagi problemów ekologicznych dla prawidłowego rozwoju kraju? Wydaje się, że obecnie, po zamknięciu w ubiegłym roku tego rozdziału negocjacji, sprawy problematyki proekologicznej zeszły w Polsce na dalszy plan i nie budzą większych emocji, poza wąskim gronem specjalistów. A przecież trzeba zainwestować w najbliższych latach duże p(...)
»