Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"


  1. Podstawowa diagnostyka drzew Czytaj

     Piotr Tyszko-Chmielowiec

     Marzena Suchocka

     Jerzy Stolarczyk

     Kamil Witkoś-Gnach


Polecane artykuły:

Składowiska legalne. Reku(...)

Wskazane w tytule obowiązki, które można określić jako naprawcze, nigdy nie były rozumiane jednolicie. W szczególności dotyczy to ograniczonego rozumienia pojęcia „rekultywacja” jako terminu języka prawniczego. Ustawodawca posługiwał się często, dość niekonsekwentnie, różnymi terminami przy określaniu działań w sumie dość podobnych, takich jak działania naprawcze. Uwzględniając dodatkową regulację odnoszącą się do zagadnień pokrewnych (ochrona środowiska wodnego lub(...)
»

A miało być inaczej ...(...)

Gminy zrzeszone w spółce długo i z nadzieją czekały na zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczące wykreślenia obowiązku przeprowadzania referendum przy przejmowaniu od mieszkańców obowiązku usuwania odpadów w zamian za stałą opłatę wnoszoną na specjalne konto gminy. Spółka „Beskid” oraz gminy przygotowały nowy program poprawiający skuteczność racjonalnego usuwania i zagospodarowania odpadów. Polega on na uruchomieniu sortowni mechanicznej ora(...)
»