Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Platforma aukcyjna OZE(...)

Dla wszystkich przemysłowych uczestników systemu OZE w Polsce jedną z ważniejszych informacji jest uruchomienie przez prezesa URE testowej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Udostępnienie owego narzędzia informatycznego stanowi bezpośrednie przygotowanie do uruchomienia finalnej wersji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o OZE (dalej jako u.o.z.e.) Narzędzie to będzie realizowało założenia systemu wsparcia wytwarzania (...)
»

Cudze chwalicie, swego ni(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek redukcji bioodpadów kierowanych na składowiska oraz konieczność realizacji ustanowionych przez Unię Europejską poziomów odzysku zobowiązały polskie samorządy do selektywnego zbierania odpadów, w tym tych ulegających biodegradacji. Już od kilku lat prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia masy odpadów organicznych kierowanych na składowiska. Pilotażowe próby wdro(...)
»