Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena akceptacji społeczn(...)

W 2008 r. na zlecenie inwestora przeprowadzono badania poziomu akceptacji społecznej projektów budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK). Przedmiotem badań były dwa projekty planowane na terenie Szczecina oraz Bydgoszczy. W obu przypadkach badania sondażowe zrealizowano wśród mieszkańców dzielnic, które rozpatrywane były jako warianty lokalizacyjne dla spalarni. Metodologia badawcza zakładała realizację b(...)
»

Jak zrealizować cele?(...)

Bieżący rok to czas rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami w naszym kraju, których nadrzędnym celem – zgodnie z głównym założeniem ustawodawcy – ma być wywiązanie się przez Polskę z zobowiązań nałożonych na nasz kraj dyrektywami europejskimi, czyli ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach poprzez osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Niestety, jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, zabrakło ku temu odpowiednich, racjonalnych i skutecznych (...)
»