Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Niedostateczne sankcje?(...)

  Rewolucja w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, dokonana zmianą wprowadzoną do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), wywołała zażartą dyskusję wśród zarówno przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i reprezentantów gmin na temat tego, w jaki sposób powinno (...)
»

Zrealizować plan – krok p(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi kluczowy instrument zarządzania przestrzenią, umożliwiający realizację priorytetowych inwestycji. Należy jednak podkreślić, że w wielu wypadkach wskazana byłaby znajomość procedury związanej z uchwaleniem lub zmianą obowiązującego planu. Jak więc wygląda sporządzanie miejscowego  Wiedza ta przydać się może zarówno konkretnym inwestorom, jak i innym podmiotom zainteresowanym utrzymaniem lub zmianą określoneg(...)
»