Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Powrót do centrum(...)

Co trzy lata jesienią odbywa się Kongres Urbanistyki Polskiej, organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Gospodarzem tegorocznego, V Kongresu, który miał miejsce 9-11 września, było miasto Łódź, a tematem przewodnim „Powrót do centrum”. Idea ta może być rozumiana dosłownie i w przenośni. Wracamy do centrum z naszymi zainteresowaniami i aktywnością po latach zaniechań. Władza cen(...)
»

Toruński Plan Zarządzania(...)

Miasto funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju można porównać do systemu naczyń połączonych, stanowiącego sprawnie działający organizm. System ten, w ogólnym rozumieniu, tworzą ludzie oraz środowisko ich życia. W krajobrazie zurbanizowanym występuje silna zależność pomiędzy potrzebami człowieka a tkanką otoczenia. Wyraża się ona poprzez przenikanie się wszelkich aspektów życia społecznego i ekonomicznego z tym, co daje nam natura. Czy takie zderzeni(...)
»