Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Wymagalność kar pieniężny(...)

Z powodu nielegalnego przemieszczania odpadów na jedną z firm została nałożona kara pieniężna w wysokości 50 000 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na kanwie postanowienia WSA zostanie poruszona problematyka wymagalności kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów2.(...)
»

Wpływ mikroiniekcji na dr(...)

  Endoterapia drzew z zastosowaniem mikroiniekcji to nowe rozwiązania techniczne, umożliwiające leczenie drzew i poprawę ich żywotności w warunkach miejskich. Mikroiniekcje do aktywnego ksylemu w pniu drzew dają obiecujące wyniki zarówno w sytuacjach niedoboru składników pokarmowych, jak i w zwalczaniu w sposób przyjazny środowisku szkodników i chorób. W Europie i na świecie ciągle trwają prace mające na celu dosko(...)
»