Wszystkie artykuły w kategorii: "Ogrodnik miejski"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Wszystko w jednej ręce(...)

Funkcjonujący w Namysłowie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod wyróżnia się wszechstronnością swojej działalności. Poza tradycyjnymi zadaniami (jak produkcja wody, oczyszczanie ścieków), zajmuje się także eksploatacją składowiska odpadów, transportem odpadów komunalnych, selektywną zbiórką oraz utrzymaniem czystości i naprawami dróg. Ekowod zarządza składowiskiem odpadów w Ziemiełowicach. Jest ono przeznaczone dla odpadów komunalnych. Przez 10 lat eksploatacji składowi(...)
»

Usuwanie odorów z sieci (...)

Problem odorów jest nierozłącznie związany z pracą oczyszczalni ścieków. Do neutralizacji tych uciążliwości wykorzystuje się metody fizyczne (komory jonizacyjne, filtry węglowe i zeolity), chemiczne (katalizatory, scrubbery) lub biologiczne (bioflitry), które są najczęściej stosowane.  Pierwszym miejscem, w którym pojawia się zagrożenie substancjami uciążliwymi zapachowo, są komory rozprężne lub kanały z zamontowanymi w nich urządzeniami do usuwania ze ścieków (...)
»