Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Lokalne fora energetyczne(...)

Bardzo duże znaczenie dla powodzenia inicjatyw proenergetycznych podejmowanych przez władze lokalne ma aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w tworzenie i realizację lokalnej polityki energetycznej. Ich rolą jest nie tylko zachęcanie władz lokalnych do podejmowania konkretnych działań w tym zakresie, ale również wyrażanie swojej opinii na temat wizji rozwoju miasta i planowanych przez nie działań, dzielenie się swoją wiedzą i wartościowymi informacjami, zwracanie uwagi (...)
»

Normy systemowe dotyczące(...)

Techniki renowacji bezwykopowych stosowane do bezciśnieniowych i ciśnieniowych rurociągów są obecnie powszechnie używane w celu przywrócenia projektowanych właściwości użytkowych. Stało się tak, ponieważ środowisko właścicieli i eksploatatorów sieci infrastrukturalnych doceniło ich zalety zarówno w wymiarze technicznym, ekonomicznym jak, i ekologicznym. Do głównych zalet należą: ograniczenie do minimum robót ziemnych, brak koniecznośc(...)
»