Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy rol(...)

W krajach Unii Europejskiej podejmuje się wszechstronne działania zmierzające do ochrony klimatu poprzez większe wykorzystanie zasobów naturalnych w elektroenergetyce, zgodnie z przyjętymi deklaracjami i aktami prawnymi. Również Polska, przyjmując w 2001 r. Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, zobowiązała się do analogicznych działań. Dla systemów energetycznych szczególnie istotna jest przewidywalność produkcji elektroenergii. Produkcja energii opartej na zasobach odnawialn(...)
»

Daleko do ideału(...)

Co jakiś czas media pokazują obraz Polski zaśmieconej, w której część społeczeństwa jest na bakier z dbałością o porządek, zwłaszcza w miejscach publicznych. Oczywiście, są prowadzone działania w gminach, które mają zmienić ten negatywny wizerunek, jednak do ideału nam jeszcze daleko. Pytanie tylko: dlaczego? Być może podobne pytanie stawiają sobie inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy podjęli się sprawdzenia w 35 gminach, jak wygląda realizacja ic(...)
»