Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Edukacja czy samokształce(...)

Antoni Niedziałkowski Koronnym argumentem przeciwników kompleksowej gospodarki odpadami opartej na selektywnej zbiórce odpadów jest brak środków finansowych oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uwzględniając sposób myślenia tej części decydentów, trudno nie zgodzić się ze słusznością ich argumentacji. Wprowadzenie racjonalnej i kompleksowej gospodarki odpadami wymaga pokaźnych sum. Budowa sortowni i najprostszej nawet kompostowni to wydatek przekr(...)
»

Zagospodarowanie warstwy (...)

W ostatnich latach sporo mówi się o odnawialnych źródłach energii. Najgłośniejszym bodajże aspektem tych dyskusji jest problem zasilania silników spalinowych biopaliwami. Dla silników wysokoprężnych najbardziej lansowaną metodą jest produkcja paliw ciekłych z olejów roślinnych lub tłuszczów poprzez ich przetwarzanie w estry metylowe (rzadziej etylowe). Badania nad produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zwanych popularnie biodieslem, ich wpły-wem na warunki eksploatacji (...)
»