Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zjednoczone Królestwo – A(...)

  Agencja Severn Wye Energy (SWEA) jest spółką non-profit company i zarejestrowaną fundacją edukacyjną. SWEA powstała w 1999 r. w ramach programu KE SAVE. CelemSWEA jest promocja energii odnawialnej poprzez podnoszenie świadomości, wspieranie innowacji i działań rozwojowych. Agencja propaguje wykorzystanie biomasy na cele grzewcze od wielu lat i rozwinęła szereg inicjatyw mających na celu: ·    &(...)
»

W sprawie dróg(...)

Ryszard Grobelny, prezes ZMP, przekazał Elżbiecie Bieńkowskiej, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Poprosił też o nadanie mu biegu legislacyjnego oraz przedstawił szkic nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym. Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (u.d.p.) ma na celu skorygowanie błędu legislacyjnego, jaki pojawił się w ustawie w wyniku zmiany przyjętej w 200(...)
»