Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dobre planowanie oznacza(...)

Na szczeblu krajowym trwają prace weryfikacyjne nad V Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Już wstępne oceny wykazały bardzo duży problem ze zrozumieniem przez gminy istoty Programu oraz właściwego planowania rozwoju sieci kanalizacyjnych w zależności od warunków topograficznych i wymogów środowiskowych. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wytycznych wyraźnie wskazał, że głównym dokumentem przygotowującym i(...)
»

Co się dzieje z ruchem ro(...)

O ruchu rowerowym w Polsce wciąż wiemy niezbyt wiele, gdyż w przeciwieństwie do innych krajów nie wykonuje się u nas specjalistycznych badań w tym zakresie. Światło na sprawę rzucają jednak studia przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które zebrały dane dotyczące natężenia ruchu rowerowego z ostatnich lat. Ze względu na specyfikę i obszerność materiału, w niniejszym artykule omówiono niektóre zagadnienia związane z ruchem rower(...)
»