Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Strategiczne oceny oddzia(...)

System strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SEA- ang. Strategic Environmental Assessment) ważnych strategicznych planów i programów powinien być uproszczony i lepiej wykorzystany w realizacji podstawowych celów zrównoważonego rozwoju w kierunku zielonej1 i cyrkulacyjnej gospodarki.2 Zastanawiając się, czy zmierzamy w kierunku zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, niewątpliwie możemy stwierdzić znaczący postęp, ale jednocześn(...)
»

Informator(...)

10 lat po Rio Johannesburg, od 26 sierpnia do 4 września, gościł uczestników Szczytu Rio+10, zwanego oficjalnie „Światowym Szczytem na temat Zrównoważonego Rozwoju”. Wszystkie kraje powinny przygotować na to spotkanie raporty oceniające postępy we wdrażaniu Agendy 21 w przeciągu ostatnich 10 lat. Niestety nie będą one optymistyczne. Świat nie „odrobił lekcji” w tym temacie. Negatywne trendy wskazane w Rio utrzymują się a nawet pogłębiają. Świat ma dziś na głow(...)
»