Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak szacunku dla żywnośc(...)

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie... W Polsce marnowanych jest blisko 9 mln ton jedzenia rocznie (w Europie ok. 100 mln ton i 1,3 mld ton na całym świecie), z czego ok. 2 mln ton wyrzuca się w gospodarstwach domowych, a to 55 kg per capita (w Europie to ok. 100 kg na osobę). Pod tym względem Polska zajmuje piątą pozycję wśród państw trwoniących jedzenie w UE. Przed nami są Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia.(...)
»

Suszenie osadów ściekowyc(...)

Gminy borykają się z problemem utylizacji coraz większej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyficzna struktura sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 80% wody. Magazynowane na placach rozpływają się na deszczu, są źródłem uciążliwych odorów, a ich odbiór i wywóz z oczyszczalni coraz więcej kosztuje. Zmieniające się przepisy w zakresie deponowania odpadó(...)
»