Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprzęt do eksploatacji si(...)

Branża wodociągowo-kanalizacyjna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez projektantów i wykonawców, firmy wykorzystują najnowsze technologie chemiczne, mechaniczne i teleinformatyczne. W związku z tym rodzi się bardzo ważne pytanie – co ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych? Z pewnością można wymienić kamery inspekcyjne – nieocenione urządzenia, które ws(...)
»

Od redaktora (...)

Od redaktora Aby dane obszary mogły się rozwijać, niezbędne jest zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. Zalicza się do niej gospodarka wodno-ściekowa. Czy którykolwiek mieszkaniec wyobraża sobie, aby w jego miejscowości zabrakło sieci kanalizacyjnej w XXI w? Chyba nie. Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w 31(...)
»