Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Karawana jedzie dalej(...)

Mimo różnych wydarzeń i prób wpłynięcia na zmianę sytuacji, życie toczy się swoim rytmem. Boleśnie odczuła to ostatnio branża wod-kan, śledząc proces legislacyjnych zmian podstawowych aktów prawa regulujących jej działalność.  Po fatalnie procedowanej i ostatecznie z błędami wdrożonej ustawie Prawo wodne, kolejnym przykrym doświadczeniem była zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z pozorowanymi konsultacjami, bez (...)
»

Diagnoza i program rewita(...)

W stosunku do poprzedniego okresu programowania (2007-2013) nastąpiła istotna zmiana w podejściu do rewitalizacji obszarów gmin. W umowie partnerstwa Polski z UE zawarto bowiem wymóg koncentracji interwencji na najbardziej problemowych obszarach, które mają zostać wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych i społecznych, z położeniem akcentu na te ostatnie. Identyfikacja obszarów wymagających interwencji ma się odbyć na podstawie wybranych w(...)
»