Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Magazynowanie energii - a(...)

Koszt magazynu energii w rozpatrywanym okresie trwałości projektu należy analizować kompleksowo: baterie + serwis + reinwestowanie. Stosunek ceny do trwałości systemu bateryjnego to wskaźnik jakości produktu. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie akumulacji energii w bateriach elektrochemicznych zawierających metale ciężkie, kwasy oraz inne toksyczne związki chemiczne charakteryzowały się wieloma ograniczeniami funkcjonalnymi, takimi jak konieczność zapewnienia odpow(...)
»

Priorytety 2004 roku(...)

Programy priorytetowe NFOŚiGW umożliwiają skuteczną realizację zobowiązań akcesyjnych w zakresie poprawy jakości wód i zwiększenia jej dostępności, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacji gospodarki odpadami, rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także ochrony przyrody i leśnictwa. Zakres zadań dofinansowanych w 2004 r. w ramach 17 programów priorytetowych Narodowego Funduszu jest dostosowany do osiągnięcia tych celów. Ograniczono natomiast dofinansowanie przedsięw(...)
»