Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Naturalne metody ochrony (...)

Drzewa i krzewy na terenach zurbanizowanych są narażone na szereg nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych, wynikających ze złych warunków siedliskowych. Następstwem tego są często infekcje patogeniczne i/lub zasiedlanie roślin przez szkodniki. Pierwszorzędną kwestią jest przemyślany dobór gatunków przystosowanych do trudnych warunków i odpornych lub tolerancyjnych na choroby i szkodniki. Stosowany materiał szkółkarski powinien być wysokiej jakości. Ważne są też s(...)
»

W Bydgoszczy już nie tylk(...)

Edukacja w zakresie energetyki odnawialnej coraz częściej prowadzona jest bliżej potencjalnego inwestora i innych jej odbiorców. Kolejni organizatorzy targów i konferencji poszerzają tematykę poruszaną podczas tych wydarzeń. Tak też stało się w Bydgoszczy, gdzie Centrum Targowe Pomorza i Kujaw (CTPiK) po 11 latach organizowania targów Pellets-Expo&Brykiet-Expo postanowiło zorganizować Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu Biogaz-Expo. Dotychczasow(...)
»