Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekoprojektowanie a recykl(...)

Produkcja, dystrybucja, użytkowanie oraz zarządzanie odpadami pochodzącymi z produktów zużywających energię wiąże się z silnym oddziaływaniem na środowisko. Na to oddziaływanie składają się konsekwencje wynikające z zużycia energii, innych materiałów i zasobów, powstawania odpadów oraz uwalniania do środowiska substancji niebezpiecznych. Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego to fundamentalne przewartościowanie podejścia do ochrony środowiska. W s(...)
»

Konieczna kompletacja dzi(...)

Na początku stycznia 2017 roku w wielu regionach Polski ogłoszono alarm smogowy. Niestety, to nic nadzwyczajnego o tej porze roku, jednak alert dotyczył dużo większego obszaru Polski w porównaniu do poprzednich lat, gdyż oprócz Małopolski i Śląska objął także tzw. zielone płuca Polski, czyli centrum i wschód kraju oraz wiele miejscowości zwanych zwyczajowo uzdrowiskami. W następstwie tego zjawiska w połowie stycznia 2017 r. minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki ogłosił prop(...)
»