Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gorzowski Klaster Energii(...)

Gorzowski Klaster Energii – studium przypadku Klastry energii to całkowicie nowy model prowadzenia biznesu w zakresie wytwarzania energii ze źródeł rozproszonych, o mocy do kilkunastu megawatów. Ministerstwo Energii chce, aby znacząca część nowych mocy wytwórczych w OZE była realizowana w formule klastrów, które w niedalekiej przyszłości mogą spodziewać się specjalnego pakietu regulacji. Pakiet ten miałby umożliwiać dostarczanie energii w (...)
»

Rozszerzyć wiedzę(...)

Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zostały opracowane jako narzędzie samoregulacji w przemyśle. Pierwsza norma dotycząca programów zarządzania środowiskowego, BS 7750, została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. W tym samym czasie Komisja Europejska rozpoczęła opracowywanie propozycji takiej regulacji w Unii Europejskiej – Rozporządzenia EMAS. Natomiast Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w 1996 r. wprowadziła normę ISO 14001. (...)
»