Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza wpływu modernizac(...)

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie moni(...)
»

In house, czyli będzie ko(...)

Po uchwaleniu przez Sejm znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, która umożliwi gminom zlecanie odbioru i zagospodarowania odpadów bez przetargu, pierwsze gminy przygotowują się już do skorzystania z tej opcji. Czy ich śladem pójdą kolejne? Batalia o in house została zakończona wraz ze złożeniem przez prezydenta podpisów pod nowym Prawem zamówień publicznych. Większość przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. (o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz (...)
»