Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Morska energetyka wiatrow(...)

Podczas gdy w Polsce doświadczamy dramatycznego załamania klimatu inwestycyjnego w sektorze energetyki wiatrowej, reszta Europy konsekwentnie buduje swój potencjał OZE, wzmacniając jego najbardziej perspektywiczne segmenty. Wszelkie oficjalne dyskusje o przyszłości polskiego miksu energetycznego sprowadzają się do zgłaszania coraz bardziej ekwilibrystycznych pomysłów na dotowanie systemu wytwórczego, opartego na źródłach konwencjonalnych. Analizując dane (...)
»

Ilu pracowników?(...)

- czyli BHP przy robotach na sieci kanalizacyjnej Roman Ćwiertnia Tomasz Ćwiertnia Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach oraz konserwacji sieci kanalizacyjnych, prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, przewidziany w projekcie organizacji robót lub w zakładowej instrukcji techn(...)
»