Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Realizacja projektów PPP (...)

Brak środków finansowych w sektorze publicznym oraz niedoinwestowanie wielu obszarów życia społeczno-gospodarczego skutkuje zmniejszeniem inwestycji w infrastrukturę i – w konsekwencji – pogorszeniem jej stanu. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która należy do najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości szeroko rozumianej infrastruktury i podniesienia poziomu świadczenia usług publicznych. Dotyczy to równ(...)
»

Klimat Łodzi a zieleń(...)

Przyznanie Łodzi prawa do organizacji Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza. Rozwój Łodzi przemysłowej wiązał się ze znacznym zmniejszeniem powierzchni terenów zieleni – lesistość na terenie miasta malała w szybkim tempi(...)
»