Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ktoś kiedyś powiedział, że „życie to sztuka wyboru” i na pewno jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Ciągle bowiem musimy decydować, a zatem zastanawiać się, którą „drogą” podążać do celu. Wybory stoją zarówno przed jednostkami, jak i przed całymi społecznościami. Do tych najważniejszych, mających wpływ na rozwój kraju, należą wybory polityczne – samorządowe, parlamentarne i prezydenckie. Jednak oprócz tych elekcji, na szczeb(...)
»

Pamięć krótka, a pokusy d(...)

W Polsce ciągle jeszcze żyją ślady totalitaryzmu. To nieuniknione, długofalowe skutki zaborów i komuny. Warto jednak, a nawet trzeba rejestrować te autorytarne zapędy w państwie kierującym się, zapisaną w Konstytucji RP, zasadą rządów prawa. Ostatnio takie „totalitarne objawy” ze zdumieniem obserwujemy w Lubuskiem. W tym właśnie województwie samorządy wyższego szczebla dyktują gminom, co mają robić na swoim terenie. Prawie cała lokalna „klasa polityczna”: samorządy (...)
»