Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Jak ciąć starsze drzewa?(...)

Cięcia drzew mają na celu utrzymanie starszych drzew w dobrej kondycji, ale często przeprowadza się je ze względu na bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. Dobrze wykonany zabieg może drzewu pomóc, źle – doprowadzić nawet do jego powolnego zamierania. V-kształtne rozwidlenia grożą rozłamaniem drzewa, a wrośnięta miedzy nimi kora jest powodem(...)
»

Europa podłącza się do si(...)

Z najnowszego raportu EurEau wynika, że 499 mln Europejczyków jest podłączonych do sieci wodociągowej, co stanowi ok. 93% ogółu. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 450 mln osób, a do oczyszczalni ścieków 435 mln. Najwyższe współczynniki podłączeń, dochodzące do 100%, są w Niemczech, Danii, Szwajcarii, na Malcie i w Holandii. Polska z ponad 90-procentowym wskaźnikiem zwodociągowania oraz około 70-procentowym wskaźnikiem skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni znajduje się poniżej (...)
»