Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Produkcja granulatu i bry(...)

Odpadowe surowce pochodzenia roślinnego stanowią poważny problem w racjonalnym ich wykorzystaniu. Bardzo często bezpośrednie wykorzystanie odpadów do celów energetycznych jest niemożliwe ze względu na ich duże zawilgocenie, niewłaściwy stan skupienia lub niewłaściwe (niewygodne) rozmiary. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć odpady powstające w czasie mechanicznej obróbki drewna (trociny, wióry, kora itp.) oraz słomę. Ilość odpadów drzewnych szacuje się na ok. 3 mln ton rocz(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15, CBOSA. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjn(...)
»