Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacje hybrydowe w św(...)

Do ustawowego słowniczka nowych pojęć definiujących instalacje wykorzystujące więcej niż jeden rodzaj odnawialnego źródła energii dodano pojęcie hybrydowej instalacji OZE Aktualne brzmienie Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1 (dalej u.o.z.e.) skłania do tego, aby spojrzeć na system wsparcia OZE nie tylko pod względem rozróżnienia poszczególnych instalacji na podstawie cen referencyjnych, odpowiadających danym technologiom OZE, ale(...)
»

Propozycja nowych funkcji(...)

Aby skutecznie regulować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a tym samym chronić odbiorcę usług przed skutkami wykorzystywania przez nie swojej monopolistycznej pozycji, regulator powinien mieć odpowiednie narzędzia i umiejętnie je stosować, a odbiorca usług – posiadać dane do obiektywnej oceny skuteczności działań regulatora. W świetle aktualnych przepisów regulator powinien jedynie wykazywać rozsądek, czyli w miarę logicznie podejmować decyzję o zezwole(...)
»