Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów w P(...)

Temat kompostowania, dzięki przepisom określającym wymogi redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowiska, zdaje się być w centrum uwagi. Dlatego redakcja postanowiła przyjrzeć się polskim kompostowniom oraz stosowanym i dostępnym na rynku technologiom kompostowania. Prezentujemy ich krótkie opisy i omawiamy urządzenia uzupełniające technologie, bez których prowadzenie procesu kompostowania byłoby utrudnione. Osobną cześć raportu stanowi tabela będąca podsumowaniem (...)
»

Od redaktora(...)

Pieniądze, pieniądze, pieniądze… Można odnieść wrażenie, iż pod ich znakiem upływają pierwsze tygodnie nowego roku, a to jeszcze nie koniec dyskusji o nich, choć może trafniejsze byłoby stwierdzenie: o ich braku. O pieniądzach, i to o wielkich pieniądzach, dyskutowano w Brukseli, gdzie w końcu udało się znaleźć kompromis i uzgodnić budżet Wspólnoty na lata 2014-2020. Polsce z tego unijnego tortu przypadnie w udziale niemal 106 mld euro. Dla jednych to wymierny sukces, inni z kol(...)
»