Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekotech (...)

  Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Ekotech w 2011 r. zgromadziły 45 firm z Włoch, Niemiec, Danii i Polski. Po raz pierwszy odbyło się także spotkanie Rady Programowej Ekotech. Na targowych stoiskach firmy oferowały wszystko, co wiąże się z kompleksową i nowoczesną gospodarką odpadami, m.in. pojemniki na odpady komunalne i surowce wtórne, prasy hydrauliczne, prasokontenery, młyny do mielenia wykorzystywane (...)
»

Strategia zrównoważonego (...)

Stanisław Derlatka, Sławomir Lutek Podjęcie prac nad studiami lub planami zagospodarowania przestrzennego regionu jest dobrą okazją do zainicjowania szerokiego dialogu pomiędzy władzami regionalnymi a społeczeństwem, pomiędzy władzami samorządowymi oraz przedstawicielami regionalnych instytucji rządowych a środowiskami, jednostkami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem danego terytorium. Wdrażanie idei ekorozwoju to przede wszystkim proces społeczny, w któr(...)
»