Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czysta woda przede wszyst(...)

Na realizację zadania „Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody” miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4,3 mln euro (51% wartości całego projektu). Pozostałe środki na sfinansowanie projektu pochodziły z budżetu miasta oraz ze środków własnych spółki MWiK. Po długotrwałej procedurze związanej z opracowaniem dokumentów przetargowych oraz rozstrzygnięciem przetargów przystąpiono do podpisania kontraktów.(...)
»

Wsparcie finansowe dla dz(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 1999 roku regularnie angażuje się w finansowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska na obszarze administracyjnym stolicy Polski. Ze względu na wysokie potrzeby występujące na terenie miasta Warszawy, związane z nimi wysokie wymagane nakłady finansowe, a także ograniczoność zasobów Funduszu, możliwe było wsparcie jedynie wybranych grup przedsięwzięć, mających szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.(...)
»