Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Rewitalizacja urbanistycz(...)

Zorganizowana przez Krajową Radę Izby Architektów i Związek Miast Polskich konferencja odbyła się 21 maja br. w Poznaniu. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu przedstawicieli urzędów miejskich nie tylko z Polski. Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny witając zebranych, podkreślił, że procesy rewitalizacyjne stanowią duże wyzwanie dla miast. Przywrócenie świetności starym, często zdekapitalizowanym obszarom śródmiejskim wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. - Problem rewitaliz(...)
»

Postępowanie z odpadami w(...)

Prawo wymaga stosownych zaświadczeń o zdrowotności materiału roślinnego w obrocie krajowym i międzynarodowym. W laboratoriach fitosanitarnych wykonywane są badania diagnostyczne, potwierdzające, czy badane produkty lub rośliny są wolne od organizmów szkodliwych (kwarantannowych). Na terenie kraju funkcjonuje ok. 40 laboratoriów fitosanitarnych. Laboratoria podlegają Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i przynależą do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasi(...)
»