Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Lokalne fora energetyczne(...)

Bardzo duże znaczenie dla powodzenia inicjatyw proenergetycznych podejmowanych przez władze lokalne ma aktywne zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w tworzenie i realizację lokalnej polityki energetycznej. Ich rolą jest nie tylko zachęcanie władz lokalnych do podejmowania konkretnych działań w tym zakresie, ale również wyrażanie swojej opinii na temat wizji rozwoju miasta i planowanych przez nie działań, dzielenie się swoją wiedzą i wartościowymi informacjami, zwracanie uwagi (...)
»