Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Recykling produktowy a po(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Dokonujący się w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.(...)
»

Opiniowanie regulaminów –(...)

Z chwilą wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków PGW Wody Polskie uzyskało uprawnienia w obszarze opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ich orzeczenia pokazują, że przedsiębiorstwa wod-kan muszą przeprowadzić aktualizację procedur stosowanych w obszarach objętych nowym prawem miejscowym. Jednakże niektóre uwagi organu regulacyjnego należy uznać za wysoce kontrowersyjne. (...)
»