Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Gospodarka akumulatorami (...)

Niewłaściwe postępowanie z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi może stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Powyższe stwierdzenie dotyczy zarówno akumulatorów nowych, jak i zużytych. Określenie takiego akumulatora jako produktu niebezpiecznego dla środowiska naturalnego jest związane z właściwościami surowców, zastosowanych do jego produkcji, a mianowicie ołowiu oraz kwasu siarkowego(VI). Od opracowania w 1859 r. przez Gastona Plantego podstaw konstrukcyjnych akumula(...)
»

Współpraca Polskiej Izby (...)

Polska Izba Ekologii jest izbą gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorstwa działające na rzecz ochrony środowiska i pracujące w dziedzinach związanych z ochroną środowiska. Jako izba gospodarcza udzie-lamy pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom oraz tworzymy warunki sprzyjające ich rozwo-jowi. Nasza aktywność obejmuje jednak nie tylko przedsiębiorców, a nasze działania nie skupiają się je-dynie na sferze przedsiębiorczości. Podmiotem naszej pracy jest sfera szeroko rozumiane(...)
»