Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Burzliwie o projekcie ust(...)

Rada Ministrów 18 lutego br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach. Proponowane zmiany mają uporządkować przepisy, a także dostosować je do unijnych wymogów, a więc do dyrektywy 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do rozporządzenia nr 493/2012 dotyczącego obliczania wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. O ocenę projektu nowelizacji redakcja poprosiła przedstawi(...)
»

Kodeks z uwagami(...)

Członkowie Zarządu ZMP podczas posiedzenia w Sopocie, 25 listopada 2016 r., podjęli stanowisko w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a także postanowili zwrócić się do prezydenta RP o niepodpisywanie uchwalonej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Przedstawiciele miast członkowskich ZMP akceptują zmiany zawarte w przygotowanym przez resort infrastruktury i budownictwa Kodeksie, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, w tym ZMP, formułowa(...)
»