Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ilości i recykling odpadów. Jej celem jest wyedukowanie „społeczeństwa recyklingu”, które będzie unikało odpadów i wykorzystywało je jako surowce. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być rewizja dyrektywy odpadowej z 1975 r. w celu ustanowienia standardów recyklingu oraz zobowiązania krajów UE do opracowania narodowych programów zapobiegających odpadom. (...)
»

Ciekawe przypadki awarii (...)

Patrząc przez pryzmat ostatniej dekady, można stwierdzić, że z roku na rok ilość awarii na km sieci maleje, mimo że jej długość sieci sukcesywnie wzrasta. Wyjątkiem był 2012 r., w którym odnotowano znaczny spadek temperatury w stosunku do lat ubiegłych (również brak pokrywy śnieżnej), co spowodowało lawinę awarii. W ciągu jednego miesiąca wystąpiło ponad 70 awarii. Materiałem najbardziej awaryjnym okazało się żeliwo, które w porównaniu ze stalą jest mniej wytrzymałe(...)
»