Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd Prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY   Skarga do sądu administracyjnego od decyzji w sprawie opłat za usługi wodne Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z 6 grudnia 2(...)
»

Ograniczenie masy składow(...)

Od dawna wyczekiwane przez samorządowców i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji weszło w życie z 31 grudnia 2017 r. Co w nim zawarto? W poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu (...)
»