Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Zmieniać ustawę. Ale w ja(...)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod względem formalnym jest przykładem, jak taki akt prawny wyglądać nie powinien. Obecna wersja ustawy to efekt 40 nowelizacji. Uchwalona 13 września 1996 r., zaledwie po siedmiu latach od urynkowienia polskiej gospodarki, po szeregu rewolucyjnych zmian, w swej pierwotnej wersji jest w zasadzie nie do poznania. Liczyła wówczas 14 artykułów, dziś, razem z tymi uchylonymi, jest ich 82, przy czym znakomitą większość o(...)
»

Młodzi zdolni(...)

Z Dawidem Lukoskiem, Krzysztofem Taraszkiewiczem, Eliaszem Kubalą i Tomaszem Zimochem, studentami oraz konstruktorami Mobilnego Robota Inspekcyjnego, służącego nie tylko do lokalizowania awarii w sieci wod-kan, ale potrafiącego również zweryfikować poprawność wykonania instalacji wodno-ściekowej, rozmawia Anna Lembicz. Czy MRI to robot, który jest już gotowy do pracy w terenie? To solidny sprzęt przygotowany do codziennej eksploatacji w tr(...)
»