Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Decydujące starcie (...)

  Konkurs o tytuł Dyrektora Roku 2010 Zakładu Oczyszczania Miast – wspólna inicjatywa „Przeglądu Komunalnego” i Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zbliża się do rozstrzygnięcia. Spośród zgłoszonych kandydatów kapituła wytypowała pięciu nominowanych do tego tytułu, a podczas jesiennego Zjazdu KFDZOM zostanie wyłoniony zwycięzca. Zanim jednak to nastąpi, członkowie kapituły przeprowadzą audyty w zarz(...)
»

Municypalni wczoraj i dzi(...)

W historii państwa polskiego przekazywanie części zadań administracji rządowej na rzecz lokalnych społeczności ma ponad stuletnią tradycję. I chociaż formacje lokalne przybierały różne nazwy, to miały trzy cechy wspólne: finansowane były ze środków samorządu lokalnego, realizowały zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz najczęściej powoływane były w okresach zmian ustrojowych. W Polsce możl(...)
»