Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Kolejny autobus z Tempuse(...)

Reportaż z I edycji kursu "Zrównoważony Rozwój Energetyczny" zamieściliśmy w wydaniu 12/2000. Jeszcze za wcześnie mówić o praktycznych efektach kursu i wykorzystaniu przez uczestników zdobytej wiedzy, a organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" zapraszają na kolejne edycje kursu. Ma ich być w bieżącym roku pięć, w terminach: 6-18 maja; 21 maja-2 czerwca; 10-22 czerwca; 24 czerwca-6 lipca; 9-21 września. Doświadczenia z pierwszej edy(...)
»

Rola FiT w rozwoju energe(...)

Polska po kilku latach zabiegów politycznych i wysiłków legislacyjnych wprowadziła system taryf gwarantowanych (FiT) na energię z odnawialnych źródeł energii (OZE). Nastąpiło to w ustawie o OZE, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2015 r. Posłowie i politycy, administracja państwowa oraz mieszkańcy i małe firmy jako adresaci specjalnych taryf, a także branża mikroinstalacji i dostawcy mają odnośnie regulacji różne oczekiwania. Nie zawsze mieszczą się one w ramach zasad,(...)
»