Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Gminna opieszałość(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli Kształtowanie polityki przestrzennej odgrywa istotną rolę wśród zadań przypisanych gminom. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli dokonała oceny działalności organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów, na których mogą być realizowane inwestycje, oraz prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Czynności kontrolne przeprow(...)
»

PSEW postuluje powołanie (...)

Z Krzysztofem Prasałkiem, prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, rozmawia Urszula Wojciechowska. W lutym nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – funkcję tę powierzono Panu. Czy zamierza Pan kontynuować politykę prowadzoną przez poprzednika, czy nastąpią zmiany?  Jestem w Stowarzyszeniu od samego początku, czyli już 12 lat. W tym czasie jako wiceprezes byłem współodpowi(...)
»