Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwierzaki na marginesie(...)

Organizacje zajmujące się statutowo ochroną praw zwierząt i opieką nad nimi biją na alarm, bowiem w wielu gminach sytuacja czworonogów jest nie do pozazdroszczenia. Błąkające się psy, dziko żyjące koty i przepełnione schroniska – to główne bolączki w tym obszarze. Stąd NIK skorzystał ze swych uprawnień i po raz kolejny skontrolował gminy pod kątem wykonywania przez nie zadań dotyczących ochrony zwierząt. Tym razem Izba wzięła pod lupę jedynie pięć samorządów z teren(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Roszczenie JST związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2015 r., sygn. akt V CSK 295/14, www.sn.pl/orzecznictwo/. Sąd Najwyż(...)
»