Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dać kosza śmieciom(...)

Wkomponowane w krajobraz czy rzucające się w oczy? Ulice polskich miast są czyste czy może sytuacja wymaga daleko idących zmian? „Pojemniki na odpady w krajobrazie miasta” – o tym i innych zagadnieniach dyskutowano podczas zorganizowanej przez „Przegląd Komunalny” debaty. Do rozmowy, która odbyła się pod koniec marca w siedzibie firmy Abrys (wydawcy „Przeglądu Komunalnego”), zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk, które z problemem od(...)
»

Kompost nie jest nawozem(...)

Zgodnie z dyrektywami UE oraz zapisami ustawy o odpadach, od 2010 r. Polska zobowiązana jest do radykalnego ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – o 25% do 2010 r., 50% do 2013 r. i 65% do 2020 r. w stosunku do wartości z 1995 r. Aby osiągnąć powyższe progi, należy przetwarzać odpady komunalne ulegające biodegradacji w instalacjach kompostowania lub fermentacji. Biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz możliwości wykorzystania (...)
»