Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metamorfoza składowisk od(...)

Redukcja, a w dalszej perspektywie całkowite zaniechanie składowania odpadów komunalnych nadających się do recyklingu to kierunek, który narzuca krajom członkowskim Unia Europejska. W efekcie tej strategii postępowania z odpadami składowiska będą zamykane, a w późniejszym czasie także rekultywowane. Tereny te można z powodzeniem zagospodarować zielenią. Proces rekultywacji składowisk odpadów komunalnych stanowi końcowy etap eksploatacji tego typu obiektów. Polega on(...)
»

Gospodarka cyrkulacyjna a(...)

W przedstawionym ostatnio planie działań UE w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej1 znajduje się opracowanie do 2017 r. ram monitorowania gospodarki cyrkulacyjnej według wspólnej metodologii i wykorzystania jednolitych wskaźników. Już teraz warto byłoby w Polsce podjąć takie prace, aby wypracowana metodyka uwzględniała uwarunkowania naszego kraju. Jedną z najważniejszych barier rozwojowych ludzkości jest wyczerpywanie zasobów Ziemi zarówno surowcowych, jak i(...)
»