Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słów kilka o złotym bizne(...)

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” 14 czerwca 2012 r. ukazał się artykuł pt. „Fiskus stworzył instrukcję, która służy szukaniu haków na przedsiębiorców”. Był on de facto pokłosiem debaty, w której udział wzięli przedstawiciele branży złomowej. Po kilkukrotnym przeanalizowaniu swoich ostatnich artykułów zauważyłem, że w żaden sposób nie wyczerpałem tematu patologii występujących w branży recyklingu od(...)
»

Jest jeszcze wiele do zro(...)

Zgodnie z ustawą o odpadach, minister środowiska zobowiązany jest do przedstawiania Radzie Ministrów (co dwa lata) sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W lutym br. Rada Ministrów zaakceptowała Sprawozdanie za okres od 29 października 2002 do 29 października 2004 r. Zapytaliśmy o ocenę realizacji Krajowego Planu. Lidia Sieja Instytut Ekologi(...)
»