Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Systemy wodociągów i kana(...)

Uwarunkowania i kierunki rozwoju Od redaktora Można zaryzykować stwierdzenie, iż przez cały XX wiek trwało poszukiwanie nowej wizji miasta. Geneza tych wysiłków tkwi w fakcie, iż na początku XX wieku w miastach mieszkało 14% ludności świata, natomiast pod koniec XX już ok. 50% ludzi. Jest to przyrost ogromny, zważywszy ponadto na wzrost całkowitej liczby ludności w XX wieku. Skalę trudności w zrealizowaniu wizji miasta, wizji w której miasto zapewniałoby jej (...)
»

Uproszczenia w obliczenia(...)

Ostateczny efekt transformacji opadu w odpływ, a więc także wielkość i zmienność natężenia przepływu w kanalizacji deszczowej, jest wypadkową szeregu skomplikowanych procesów. Są one różnorakiej natury, głównie meteorologicznej, hydrologicznej i hydraulicznej. Do pełnego opisu wymagają one złożonego zapisu matematycznego i dużej liczby różnorodnych danych wejściowych. (...)
»