Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

OZE w agroturystyce – (...)

Przynosi to nie tylko efekty ekonomiczne, ale także ma duże znaczenie poznawczo-popularyzatorskie dla gości i gospodarzy. Podstawową możliwością finansowania projektów sprzyjających samowystarczalności energetycznej gospodarstwa agroturystycznego pozostaje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Co może być przedmiotem dotacji? Pojęcia ekoturystyka i agroturystyka oraz turystyka wiejska są często mylone, choć okazują się bardzo istotne przy składaniu un(...)
»

Odzysk i recykling opakow(...)

Ustawowo określone poziomy odzysku i recyklingu opakowań szklanych zobowiązują producentów, operatorów oraz recyklerów do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Najpopularniejszą metodą odzysku odpadów opakowaniowych ze szkła jest selektywna zbiórka, którą organizują zarządy gminne i miejskie. Firmy komunalne pełnią funkcję operatorów systemu i świadczą usługę zbiórki na rzecz samorządów, ale jednocześnie same prowadzą indywidualny odzysk odpadów opakowaniowych. Odpady sz(...)
»