Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

GOZ na świecie(...)

Nowy Jork świeci przykładem Jako lider czystej energii Nowy Jork jest doskonałym przykładem na poważne zaangażowanie w „rewolucję słoneczną”. Z krótkoterminowymi planami wdrożenia ponad 3000 MW energii słonecznej nowojorscy instalatorzy ustawiają wysoką poprzeczkę. Amerykańskie stowarzyszenie Solar Energy Industry Association (SEIA) informuje, że od 2010 r. koszty instalacji systemów słoneczn(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Osady pod kontrolą Przedsiębiorstwo Seweko ze Stargardu Szczecińskiego wygrało przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golczewie (woj. zachodniopomorskie). W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe obiekty technologiczne. Powstanie kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych, wiata przejazdowa dla pojazdu odbierającego odwodnione osady, a także pomieszczenie techniczne prasy taśmowej wraz z urządzeniami do mechanicznego odwadniania osadów nadmiern(...)
»