Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"

Polecane artykuły:

Propozycja nowych funkcji(...)

Aby skutecznie regulować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a tym samym chronić odbiorcę usług przed skutkami wykorzystywania przez nie swojej monopolistycznej pozycji, regulator powinien mieć odpowiednie narzędzia i umiejętnie je stosować, a odbiorca usług – posiadać dane do obiektywnej oceny skuteczności działań regulatora. W świetle aktualnych przepisów regulator powinien jedynie wykazywać rozsądek, czyli w miarę logicznie podejmować decyzję o zezwole(...)
»

Pola elektromagnetyczne 5(...)

W dniach 27-29 października w Poznaniu odbyła się, konferencja naukowo-techniczna pn. „Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka”. Konferencję pod patronatem ministra środowiska Czesława Śleziaka zorganizowało Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO przy współudziale Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Poruszone problemy nie są nowe, gdyż od ponad stu lat pola elektromagnetyczne towarzyszą rozwojowi cywilizacji. Wiąże się(...)
»