Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

„Inteligentna” koksownia(...)

W ramach I osi priorytetowej z działania 1.1 Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) otrzymał ok. 60 mln zł na realizację projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik”. 7 maja br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęto prace nad tym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest opracowanie rozwiązań i pro(...)
»

Wysypisko w Otwocku czeka(...)

JAK DŁUGO MIESZKAŃCY OTWOCKA BĘDĄ CZEKAĆ NA NOWY STOK NARCIARSKI? Wysypisko pod Otwockiem (Świdry Wielkie) funkcjonuje - jak podaje w piśmie z 1985 r. ówczesny Naczelnik Miasta - od zarania powojennych dziejów miasta. Od formalnego uruchomienia obiektu, aż do połowy lat 70-tych było własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (RPGK) w Otwocku i pozostawało pod jego zarządem. Tak więc wysypisko, wraz z całym majątkiem RPGK, należało do miasta Otwock. (...)
»