Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Kto ustala istnienie wpły(...)

Istotą reżimu ochronnego, jakim objęty jest projektowany lub istniejący obszar Natura 2000, jest zakaz podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz negatywnie wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ów obszar (art. 34 ustawy o ochronie przyrody). (...)
»

Selektywnie w Pruszkowie(...)

Swoje spostrzeżenia na temat selektywnej zbiórki przekazuje Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa Jak wyglądały początki selektywnej zbiórki na terenie Pruszkowa? Segregacja odpadów na terenie miasta prowadzona jest przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Działania Pruszkowa w zakresie segregacji odpadów rozpoczęły się w 1998 r. od pilotażowej akcji seg(...)
»