Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Osady ściekowe w produkcj(...)

W Polsce powstaje coraz więcej oczyszczalni ścieków. To duży postęp w dziedzinie ochrony wód, niestety, związany również z wytwarzaniem odpadu – osadów ściekowych. Ich ilość w skali rocznej szacowana jest na ok. 480 tys. – 520 tys. Mg s.m., ale przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ich ilość wzrośnie prawie dwukrotnie. Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków są odpadem, którego unieszkodliwiani(...)
»

Sprzęt do inspekcji wideo(...)

Raport wod-kan - sprzęt do inspekcji wideo(...)
»