Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Na właściwym torze(...)

Obserwowana w ostatnim czasie duża ilość spotkań dotyczących problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii to widoczny znak, że prace nad nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie wkroczyły w fazę konkretów, w etap koniecznych rozstrzygnięć i jednoznacznych przesądzeń. Spotkania te odbywają się w różnych konfiguracjach, ale cechuje je – co warto podkreślić – bardzo rzeczowa, profesjonalna dyskusja, a co najważniejsze – wynikają z nich istotne spos(...)
»

Zasady ustalania taryf(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są resortowo przynależne do Ministerstwa Budownictwa, które równocześnie nadzoruje gospodarkę mieszkaniową, a więc głównych odbiorców usług wod-kan. Ponadto taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla tych przedsiębiorstw zatwierdzane są przez władze samorządowe zależne od swoich wyborców, czyli odbiorców usług tych przedsiębiorstw. Regułą jest także (z nielicznymi wyjątkami) przynależność przedsiębiorstw (...)
»