Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Logistyka przetwarzania b(...)

Końcową, użytkową formą handlową biomasy z roślin energetycznych są najczęściej: zrębki, brykiety, pelety i bele słomy. Odbiorca tych produktów najczęściej stawia ściśle określone wymagania dotyczące parametrów biomasy energetycznej, w tym odnośnie postaci produktu, jego wymiarów, wartości opałowej, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń itp. Definiowane są także wymagania dotyczące rodzaju środków transportowych do realizacji dostaw biomasy na ter(...)
»

Wroclaw - miastem zieleni(...)

Kierunki rozwoju zieleni miejskiej we Wrocławiu Wrocław od dawna nazywany jest miastem zieleni i takim chce pozostać na przyszłość. Podstawą kształtowania systemu zieleni miejskiej Wrocławia jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław", w którym za jeden z najważniejszych elementów struktury przestrzennej miasta, przyjęto podstawowy system powiązań przyrodniczych. Obejmuje on obszary z jednej strony najcenniejsze przyrodnicz(...)
»