Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Skuteczność ogrzewania po(...)

  Idea wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych zrodziła się już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz większą potrzebę redukcji masy i objętości tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także ze względu wysokie wydatki na obsługę, serwisowanie i remonty.   Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru. Pozo(...)
»

Czy dwa dystrybutory n(...)

Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jaką mamy obecnie sytuację? Ano taką, że jest wolny wybór między dobrym a złym paliwem. Wiedzą o tym wszyscy kierowcy, ale panuje zmowa milczenia. Gdy zaś tylko rodzi się projekt ustawy, zbawienny dla polskiego rolnictwa i dla środowiska, rozpoczyna się łobuzerska kampania, wymierzona przeciw biokomponentom. Inspirowane media chw(...)
»