Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zabytkowy las w Kolumbii (...)

Topograficzne położenie zabytkowego lasu w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) stwarza warunki do powstania lasu deszczowego, mimo że teren ten oddalony jest od Pacyfiku o ok. 800 km. W tym bogatym świecie roślin i zwierząt na szczególną uwagę zasługuje żywotnik olbrzymi – Thuja plicata. Drzewo to przez tubylców n(...)
»

Jałmużna dla „śmiec(...)

Trudno zrozumieć postępowanie Ministerstwa Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrażanie przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Minimalizacja produkowanych odpadów i ich zagospodarowanie poprzez odzysk oraz recykling jest priorytetem w ochronie środowiska, zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju i przyjętą polityką w 2000 r. przez Parlament Polski. Z obserwacji wynika, że taka polityka nie jest znana części osób z ministerstwa bądź została przez nich zap(...)
»