Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza polskiego rynku g(...)

Na początku grudnia ub.r. Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”. Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem i wyzwaniami rynku gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku zmian legislacyjnych z 2013 r. sposób organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma dużo słabszy niż poprzednio związek z mechanizmami rynkowymi. Istotne jest po(...)
»

Automatyczny system odbio(...)

Rozwiązania umożliwiające automatyzację gromadzenia, transportu lokalnego, magazynowania i odbioru odpadów mogą wytyczyć nowy kierunek rozwoju infrastruktury odpadowej. Jak pokazują europejskie doświadczenia, dają też szansę na wzrost poziomu czystości selektywnej zbiórki. Czy automatyczne systemy odbioru odpadów mogłyby funkcjonować w Polsce? Do pionierów, którzy zdecydowali się wypróbować automatyczny system odbioru odpadów, zaliczają się(...)
»