Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szkolenie dotyczące techn(...)

W Warszawie, w dniach 23-24 lutego 2011 r. odbyło się szkolenie z zakresu technologii bezwykopowych. Tematem tegorocznej, trzeciej edycji spotkania były „Zalety, wady, ograniczenia i elementy ryzyka w bezwykopowych technologiach napraw, renowacji, rekonstrukcji i wymian przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Szkolenie obejmowało 15 godzin wykładów, w całości poprowadzonych przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego, prezesa Zarządu Polskiej Fundac(...)
»

49. Zjazd Krajowego Forum(...)

21-24 września 2016 r., Wisła Wrzesień to tradycyjny miesiąc jesiennych Zjazdów Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Tym razem, po raz trzeci już, spotykamy się w Wiśle, w hotelu Stok. Gościć nas będzie Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej z jej prezesem, Wiesławem Pasierbkiem. Po wizycie w Zakładzie obrady rozpoczniemy przedstawieniem najistotniejszych zmian dokonanych obowiązującą nowelizacją Prawa zamówień publ(...)
»