Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chart afgański a śmieci p(...)

Czytelnik zadaje sobie zapewne pytanie: co ma chart afgański do polskich odpadów komunalnyc? Otóż ma i to dużo. Ubiegłoroczna nowelizacja w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp) wprowadziła zapis, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma obowiązek wskazać w wymaganiach miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (WPGO). Rozgorzała dyskusja. W naszym przekonaniu intencja ustawodawcy była całkowicie jasna &#821(...)
»

Polielektrolity a oczyszc(...)

  Polielektrolity (wysokocząsteczkowe polimery organiczne) są stosowane w oczyszczaniu wody od 1950 r. Wyróżnia się polielektrolity naturalne i syntetyczne. Te pierwsze wytwarzane są najczęściej ze skrobi, natomiast syntetyczne uzyskiwane są w wyniku polimeryzacji monomerów organicznych o niewysyconych wiązaniach1-3.   Ze względu na rodzaj grup jonotwórczych polielektrolity dzieli się na: niejonowe, anio(...)
»