Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Konieczne zmiany w prawie(...)

PIGO – wnioski Komisji ds. recyklingu i organizacji odzysku Komisja ds. recyklingu i organizacji odzysku przy PIGO, pod kierownictwem dr. Jana Cieszkowskiego (TEW Polska), wypracowała stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Zgodnie przyjęto, że wprowadzony system prawny oparty na wolnej konkurencji pozytywnie wpłynął na rozwój od(...)
»

Zapobieganie stratom wody(...)

W efekcie wyczerpywania się w szybkim tempie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych głównym problemem staje się przewidywany deficyt wody w następnych dziesięcioleciach. W najbliższej przyszłości konieczne będzie zarówno ograniczenie zużycia wody, jak i zmniejszenie strat związanych z jej uzdatnianiem oraz rozprowadzaniem. Wielkość strat wody zależy w dużym stopniu od stanu technicznego sieci wodociągowej i ciśnienia wody. Czynniki te mają decy(...)
»