Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola drzew w ekosystemie (...)

Halina B. Szczepanowska Ekologiczne spojrzenie na miasto, jego zieleń a zwłaszcza zadrzewienia, istniało praktycznie od początku ubiegłego wieku1. Na przykład już w 1916 roku zalecano sporządzenie planu rozwoju Warszawy, który zapewni doprowadzenie świeżego powietrza z zadrzewionych okolic podmiejskich przez system ogrodów, parków i szerokich alei, stanowiących kliny "wrzynające" się do środka miasta2. Naukowcy różnych krajów od dawna widzieli c(...)
»

Przegląd Prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY   Wyrok NSA z 5 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 961/17, orzeczenie prawomocne Działanie obejmujące naprawę pojazdu wycofanego z eksploatacji poza stacją demontażu nie jest procesem przet(...)
»