Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sekurytyzacja - nowe źród(...)

Agata Michałkowska, Michał Bacior Sekurytyzacja aktywów, w pewnym uproszczeniu, polega na pozyskiwaniu funduszy poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych, których spłata jest zabezpieczona właśnie tymi aktywami. W celu zabezpieczenia sytuacji nabywców papierów wartościowych, aktywa będące przedmiotem zabezpieczenia (aktywa sekurytyzowane) przenosi się do osobnej spółki, tzw. spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), emitującej papiery dłużne. Przekazanie aktywów ze spółki macier(...)
»

WODA 2004 w Poznaniu(...)

XVIII Krajowa, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód WODA 2004” powróciła po latach „wędrówki” do grodu Przemysława. Zorganizowana na początku września w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich Konferencja zgromadziła ok. 300 naukowców, inwestorów, prawników i ekonomistów, a także praktyków przedsiębiorstw wod-kan z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji oraz z firm oferujących usług(...)
»