Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Potrzeba wiedzy i wymiany(...)

Zagadnienia recyklingu oraz odzysku były przedmiotem II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”, organizowanej przez Abrys. We Wrocławiu podczas obrad omówiono różnorodne problemy związane z praktyką i teorią recyklingu pojazdów samochodowych. Przez dwa dni trwania konferencji (15-16 marca) poruszono zróżnicowaną tematykę. Dyskutowano o uwarunkowaniach prawnych w Polsce i w innych krajach Europy, o logistyce odpadów oraz (...)
»

Odwołanie w postępowaniu (...)

Według ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Uprawnionymi do złożenia odwołania są bądź składający protest (protestujący), bądź wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który przystąpił do protestu w trybie art. 181 ust. 4 ustawy. Wykonawca ten może wnieść odwołanie także wtedy, gdy podmiot, który złożył protest, nie korzysta z prawa wniesienia odwołania. Natomiast odw(...)
»