Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Miejskie układy zielone w(...)

Beata Raszka W strukturze miasta zwykle wyodrębnia się dwie części - abiotyczną (czynnik techniczny) i biotyczną (element przyrodniczy) – które przeplatają się, tworząc układ strukturalno-funkcjonalny. Jego podstawą są różnego typu powierzchnie zieleni, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i dydaktyczno-wychowawcze. Definicja łączy trzy elementy: pr(...)
»

Debata warta poznania(...)

„Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Uwarunkowania i metody” to temat debaty redakcyjnej, na którą 17 marca br. zaprosiliśmy do siedziby wydawcy miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, firmy Abrys, prezesów największych przedsiębiorstw branżowych w kraju. Zaproszenie do udziału w poznańskiej debacie przyjęli prezesi: Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (Hanna Krajewska), Krakowie (Ryszard Langer), Wrocławiu (Zdzisław Ol(...)
»