Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak zainwestować w odnawi(...)

W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 z funduszy europejskich, środków krajowych i prywatnych na wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przeznaczono ogółem 2 143, 90 mld euro (500 mln euro ze środków UE).  Są to fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko, z priorytetów IX i X. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, jest (...)
»

"Zagubione" miliony litró(...)

W procesie tworzenia skomplikowanego prawa, a do takiego z pewnością zaliczyć możemy uchwalone dopiero co Prawo wodne, łatwo o pomyłki. Matematyka okazuje się delikatną materią i nietrudno tu o popełnienie błędu, co, jak się wydaje, nastąpiło również w przypadku zapisu jednego z artykułów Prawa wodnego. W przypadku, o którym za moment, ewidentnego błędu legislacyjnego interpretacjami się nie naprawi, bo naruszenie zasad matematyki jest wyraźne i łatwe do zweryfikowa(...)
»