Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Na początku lat 90. polscy menedżerowie z branży wodociągowej wyruszyli wreszcie na Zachód. I oto zauważyli, że w Anglii, gdzie o stratach wody w prywatnych wodociągach mówi się i pisze bodaj najwięcej, na ogół nie stosuje się wodomierzy domowych. W Niemczech uważa się to za jedno z najważniejszych zadań w redukcji przecieków z sieci wodociągowej. Woda, która wycieka, jest tam podobnie tania jak w Polsce (oczywiście z zachowaniem odpowiedni(...)
»

Jak skutecznie(j) oczyszc(...)

Klasyczne, wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków przemysłowych są niewystarczające wobec zawartych w ściekach bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń. Pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń mogą okazać się powszechnie stosowane materiały sorpcyjne. Znacząca ilość wody pobieranej przez przemysł i gospodarkę komunalną jest odprowadzana w postaci ścieków. Zapotrzebowanie na wodę w energetyce, gospodarce komunalnej i przetwórstwie przemysłowym wynosi odpowiednio 64%, 20%(...)
»