Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recycling magnesów neodym(...)

Recykling magnesów neodymowych   Ograniczony dostęp do pierwiastków ziem rzadkich zmusza do szukania sposobów radzenia sobie z tym problemem. Recykling magnesów neodymowych jest jednym z nich.   Magnesów neodymowych wyekstrahowanych z dysków twardych komputerów nie można przetworzyć „wprost”. Pierwszą przeszkodę stanowi powłoka niklowa pokrywająca magnesy, chroniąca przed korozją oraz zabezpieczająca przed wyk(...)
»

Stanowisko Związku Miast (...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła nowy zakres opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska. Opłatami tymi objęto wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny. Z niewinnego, wydawałoby się, przepisu prawa stworzył się wielki problem. Polega on na tym, iż cały system kanalizacji deszczowej został pobudowany jako system ogólnodostępny w celu odprowadzenia wód opadowych do cieków wodny(...)
»