Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Promotor Energetyki Odnaw(...)

Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej redakcji miesięcznika „Czysta Energia” ustanowiony został w 2004 r.  Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, ten zaszczytny tytuł za 2011 r. przyznano prof. dr. hab. Janowi Popczykowi z Politechniki Śląskiej, twórcy Klastra 3x20. W latach 1990-1995 profesor współtworzył i realizował reformę energetyki, a także był pierwszym prezesem Polskich (...)
»

15 lat działalności Krajo(...)

Dokładnie 13 czerwca 2018 r. mija 15 lat od pierwszego spotkania w sprawie powołania do życia Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tego dnia swój akces zgłosiło 50 przedsiębiorstw. Już kilka miesięcy później, podczas zjazdu założycielskiego, było ich ponad dwa razy więcej. Zjazd założycielski, w którym wzięło udział 101 podmiotów gospodarczych zdolnych do jej zawiązania, odbył się 17 listopada 2003 r. w Senacie RP. Brali w niej udział także członkowie Senackiej K(...)
»