Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Taryfy kontrolowane(...)

W sierpniu tego roku Krakowska Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała decyzję o stosowaniu praktyk monopolistycznych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach, polegających na narzucaniu odbiorcom nieuczciwych cen i stawek opłat taryfowych za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nieuczciwa kalkulacja polega na zaliczeniu do niezbędnych przychodów, będących podstawą ustalania cen i opłat, kos(...)
»

Inne spojrzenie na kanali(...)

Wiedza o kanalizacjach podciśnieniowych w ostatnich dwudziestu latach stała się na tyle powszechna, że napisanie artykułu, który zawierałby nowe treści na ten temat jest zadaniem niezmiernie trudnym. O kanalizacjach podciśnieniowych obecnie mówi się coraz mniej, gdyż krajowe doświadczenia eksploatacyjne z tego typu obiektami wykazały szereg wad, a do najważniejszej należy zaliczyć wyższą energochłonność w stosunku do kanalizacji grawitacyjnych i ciśnieniowych. Ten p(...)
»