Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Moja współpraca(...)

Pod koniec 1991 r. otrzymałem propozycję napisania krótkich artykułów do „Przeglądu Komunalnego”, który – jak się dowiedziałem – od marca zaczął wydawać mój Kolega Wojtek (Wojciech Dutka – założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Przeglądu Komunalnego” – przyp. red.). Początkowo nie miało to dla mnie dużego znaczenia, była to bowiem jedna z wielu propozycji autorskich, które w tym okresie otrzymywałem. Jedna(...)
»

Fabryka prawa a gra rynko(...)

Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego. Władza ustawodawcza to działalność państwa polegająca na stanowieniu prawa. Pojęcie władzy ustawodawczej stosowane jest także na określenie organów państwa, które powołane są do stanowienia prawa. Władza ustawodawcza sprawowana jest zazwyczaj przez organ przedstawicielski powoływany w drodze wyborów. Nosi on różne nazwy (np. sejm, kon(...)
»