Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat specjalny"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Opłata recyklingowa za to(...)

W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewidywana jest konstrukcja prawna opłaty recyklingowej. Projekt ten opublikowano na stronach Ministerstwa Środowiska i opatrzono datą 19 listopada 2008 r. Zgodnie z art. 1 ustęp 1 pkt 3 projektu określa on zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz recyklingowej. Kluczowe postanowienia dotyczące konstrukcji tej drugiej opłaty znajdują się(...)
»

Zebrano miliony butelek P(...)

Aby środowisko było piękne należy podjąć działania proekologiczne, zmierzające do aktywnego, a może przede wszystkim codziennego dbania o Matkę Ziemię. Oddziałując na nie na niemal każdej płaszczyźnie swej działalności firmy chemiczne ponoszą szczególną odpowiedzialność za stan środowiska. Poczuwając się do niej trzynaście firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska” oraz Starostwo Powiatowe w Koninie przeprowadzili w swoich regionach VII edycję akcji edukacji ek(...)
»