Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Ile samorządu w gospodarc(...)

Jeszcze u schyłku ub.r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szykuje się zatem osiemnasta – po uchwaleniu tzw. dużej nowelizacji z 1 lipca 2011 r. – nowelizacja ustawy. Choć z liczby tej można wysnuć wniosek, że ustawa sprzed ponad sześciu lat była legislacyjnie niedopracowana, to trudno odmówić racji tym, którzy twierdzą, że wymaga ona kolejnych zmian. Wciąż b(...)
»

Zaakceptowane w grudniu(...)

Odbudowa potencjału wytwórczego w Południowym Koncernie Energetycznym (PKE) wymaga ogromnych nakładów finansowych. Planowany koszt inwestycji to 1,6 mld zł. W ramach przedsięwzięcia sukcesywnie będą wyłączane z eksploatacji przestarzałe bloki energetyczne w elektrowniach wchodzących w skład koncernu, które nie spełniają zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń do powietrza. Modernizację rozpoczęto od budowy bloku energetycznego wyposażonego w kocioł fluidalny o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. N(...)
»