Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Wybrane problemy związane(...)

Występowanie organizmów nitkowatych i problemy eksploatacyjne z tym związane nie są zjawiskiem nowym i dotyczą oczyszczalni zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Chociaż od ponad 30 lat na świecie i od ponad 10 lat w Polsce prowadzi się intensywne badania związane z identyfikacją poszczególnych typów oraz sposobem ich inaktywacji, to nie opracowano jeszcze skutecznej metody, która pozwalałaby na zwalczanie wszystkich znanych bakterii(...)
»

Klimat akustyczny Poznani(...)

Hałas jest uciążliwością o powszechnym zasięgu społecznym - dotyczy wszystkich obywateli. Zagrożenie hałasem występuje na terenie całego kraju we wszystkich działach gospodarki narodowej, w środowisku zamieszkania, pracy i odpoczynku człowieka, w tym również w środowisku naturalnym, zakłócanym działalnością człowieka. Mówiąc o ochronie środowiska przed hałasem, często wspomina się o właściwym klimacie akustycznym, przez co rozumie się zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, wyw(...)
»