Wszystkie artykuły w kategorii: "Rośliny"

Polecane artykuły:

Lek na całe zło?(...)

Edward Kaczorek Pojawiające się w ostatnim czasie coraz liczniejsze publikacje prasowe – rozumiane jako głos w dyskusji nad stworzeniem samorządowego lobbingu nt. wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego, budzą szereg uzasadnionych kontrowersji, nie tylko natury prawnej. Podatek ów miałby zostać wprowadzony dla wszystkich mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego (po odpowiedniej zmianie ustaw) w drodze uchwały Rady Gminy, z pominięciem obowiązującej obecni(...)
»

Problematyka zapłonu i w(...)

Wśród alternatywnych paliw użytkowanych w celach energetycznych coraz większe znaczenie mają paliwa odnawialne. Ich spalanie nie powoduje, w odróżnieniu od paliw kopalnych, zwiększania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, przez co nie przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego. Użytkowanie tych paliw ma znaczny wpływ również na obniżenie emisji NOx i SO2. Wśród paliw odnawialnych największe znaczenie ma biomasa, tj. słoma, drewno opałowe, po(...)
»