Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty i realizacje"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Słów kilka...(...)

Salon Recyklingu, odbywający się w ramach Targów POLEKO 2002 w dniach 19-22 listopada ubiegłego roku, miał na celu prezentację najnowszych technologii i rozwiązań w branży recyklingu, wymianę doświadczeń a także ocenę funkcjonujących od niedawna ustaleń prawnych dotyczących recyklingu odpadów. Na powierzchni blisko 1000 m2 znalazło się kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. (...)
»

Od wodomiaru do wodomierz(...)

Samorządy miejskie zaczęły wprowadzać w XIX w. różnego rodzaju systemy opłat za wodę, które jednak w większości przypadków nie były powiązane z jej rzeczywistym zużyciem. Rozwój przemysłu w XIX w. i związany z tym napływ ludności do miast spowodował, że przestawały wystarczać dostępne źródła zaopatrzenia w wodę. Sytuację poprawiała tylko budowa wodociągów miejskich, co jednak wiązało się z wysokimi kosztami zarówno samej inwestycji, jak i późniejszego ich utrzymania(...)
»