Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Od uzdatniania do oczyszc(...)

Koniec roku to czas planowania budżetu i działań na najbliższe dwanaście miesięcy. Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele spółek zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków zastanawia się także nad organizacją wydarzenia skierowanego do lokalnej społeczności. Ważne jest bowiem kształtowanie postaw mieszkańców związanych z racjonalną gospodarką wodną i ochroną wód. Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zainteresowane działaniami edukacyjnymi w tym za(...)
»

Powrót do technologii pre(...)

Według GUS, w 2017 r. w technologii wielkopłytowej i wielkoblokowej wybudowano w całym kraju zaledwie dwa budynki ze 188 mieszkaniami. Czy tzw. wielka płyta może jeszcze powrócić? W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) trwają prace, aby w rządowym programie Mieszkanie Plus bloki wznoszone były z prefabrykatów. I nawet deweloperzy przyznają, że budowa trwa wtedy krócej i kosztuje mniej. Poza tym jest to technologia dokładniejsza i, co ważne, zwłaszcza te(...)
»