Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Polska: Nowa chluba Warszawy W maju br. miłośnicy spacerów na łonie natury mogli po raz pierwszy – po trwającej niemal dwa lata rewaloryzacji – odwiedzić malowniczy Ogród Krasińskich w Warszawie. Rewaloryzacja Ogrodu, którego historia sięga XVII wieku, objęła zarówno zieleń, jak i układ drogowy, wodny i oświetleniowy oraz elementy małej architektury. Skala prac ogrodniczych była imponująca – wycięto 336 drzew, a (...)
»

Egzekucja opłaty śmieciow(...)

Przekazanie egzekucji opłaty śmieciowej spółce komunalnej Egzekucja opłaty śmieciowej jest trudna, zwłaszcza gdy nie prowadzi jej urząd skarbowy, lecz sam wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który został „organem egzekucyjnym” (art. 6qa, obowiązujący od 6 marca 2013 r., dodany przez art. 1 pkt 7 nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 25 stycznia 2013 r., DzU z 2013 r. poz. 228). Nic dziwnego, że wiele miast chciało się pozbyć tego(...)
»