Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Z Naturą za pan brat(...)

  „Natura 2000 – procedury, oceny oddziaływania, dobre praktyki” – pod takim tytułem 22 września br. w Poznaniu odbyło się seminarium. Zostało ono zorganizowane przez Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju i Centrum Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach projektu pt. „Kampania promocyjno-informacyjna: moja Natura 2000, propagująca ochronę przyrody na terenie województwa wielkopolskiego”.(...)
»

Z notatnika profesora(...)

Z kierownikiem Zespołu Badawczego Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód Politechniki Białostockiej, prof. Rafałem Miłaszewskim, rozmawia Anna Lembicz Czy uważa Pan, że specjalistom w dziedzinie wodociągów i kanalizacji jest potrzebna wiedza w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę oraz ochrony wód? Aktualne zadania w dziedzinie projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych oraz kanalizacyjnych wymagają od inżynierów środowiska (...)
»