Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Drzewa dla terenów zielen(...)

W miastach występują mniej lub bardziej rozbudowane systemy terenów zieleni (lasy komunalne, parki, zieleńce, skwery, ogródki działkowe, aleje, zieleń osiedlowa, cmentarze itp.). Jednym z podstawowych składników zieleni miejskiej są drzewa. W życiu miasta drzewa odgrywają niebagatelną rolę – są jego „płucami” i klimatyzatorami – z pochłoniętego dwutlenku węgla produkują tlen, w upalne dni schładzają powietrze, a zimą stanowią barierę przeciw wiatrom. Poza (...)
»

Jak samorządy ograniczają(...)

W Polsce wytyczono 46 stref pomiarowych, monitorowanych pod względem jakości powietrza1. Z najnowszego, opublikowanego 31 grudnia ub.r. raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska2 wynika, że jedynie w czterech z nich normy są dotrzymane (źródło: Państwowy Monitoring Powietrza – Inspekcja Ochrony Środowiska). Problem zanieczyszczenia dotyczy głównie 12 substancji, w tym stężenia bardzo groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, drobniejszego pyłu PM2,5 o(...)
»