Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Czas wsłuchać się w branż(...)

Jeśli szukać przykładów na to, że system prawa w Polsce jest niestabilny, to obszar gospodarki odpadami wydaje się być wręcz modelowym. Zmiany prawne są tu jednak nieuniknione i konieczne. Pytanie tylko: jakie? Koniec roku sprzyja podsumowaniom tego, co dobre i złe na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy i spojrzeniu na to, co czeka nas w nowym roku. Warto więc także przyjrzeć się temu, co najistotniejsze w sferze gospodarki odpadami. Tutaj wszak zmian jest bez(...)
»

Warto przeczytać(...)

„Architektura niezrównoważona” red. K. Pobłocki, B. Świątkowska Fundacja Bęc Zmiana Zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej to pierwsza wydana w Polsce publikacja opisująca środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne skutki zmian w środowisku, w którym żyjemy. Przywołane w tytule pojęcie „niezrównoważen(...)
»