Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

O efektywności energetycz(...)

W drugim dniu targów odbyła się publiczna debata pt. „Projekt ustawy o efektywności energetycznej w ocenie odbiorców energii”, zorganizowana przez Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele branżowych organizacji gospodarczych, wytwórców, sprzedawców dystrybutorów energii, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Banku Ochrony Środowiska, rzecznik odbiorców pali(...)
»

Polityka rozwoju i rewita(...)

Od redaktora W ostatnich latach, mimo znaczącego postępu cywilizacyjnego Polski, w niektórych miastach następował regres społeczno-gospodarczy o wysokiej dynamice, często występujący w parze z procesami rozlewu urbanizacji. Postęp w gospodarce rynkowej nie rozkłada się równomiernie, więc stan przestrzeni zurbanizowanej oraz procesy rozwoju, które się w niej toczą, ulegają coraz silniejszym zróżnicowaniom. Gminy powinny więc prowadzić aktywną politykę regeneracyjną,(...)
»