Wszystkie artykuły w kategorii: "nowa"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Wołanie na puszczy?(...)

Apel o zrównanie samorządów jako płatników podatku VAT przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych oraz stanowisko dotyczące polityki regionalnej w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności to efekty XXVII Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które odbyło się w dniach 23-24 marca br. w Częstochowie. Obecny na obradach wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, Ludwik Dorn popiera dążenia samorządów dotyczące np. jednolitego zarządu(...)
»

Jak poprawić SIWZ?(...)

Pomimo dominującej roli zamawiającego w przetargach publicznych, wykonawcy mogą mieć wpływ na ostateczną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W przypadku, gdy zawiera ona postanowienia sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca może złożyć do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie jej treści lub odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Wbrew pozorom, wniosek ten nie ma na celu jedynie wyjaśnienia niejasności, lecz może r&oac(...)
»