Wszystkie artykuły w kategorii: "nowa"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Nie monopol, lecz sanacja(...)

Ostatnie działania rządu RP w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazują na pilną konieczność rozwiązania nabrzmiałych problemów gospodarki odpadami. Dla racjonalnego gospodarowania odpadami niezbędne jest wprowadzenie mechanizmu, za pomocą którego to gminy będą mogły efektywnie zarządzać odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, pozyskując do współpracy również przedsiębiorców prywatnych(...)
»

Odpady wielkogabarytowe i(...)

W ramach programu Komisji Europejskiej „Central Europe” realizowany jest projekt w skrócie zwany TRANSWASTE. Siedmiu partnerów projektu z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Austria, Słowacja i Węgry) od początku 2009 r. analizuje nieformalne zbieranie i transport odpadów: złomu, wielkogabarytowych i ZSEE. Kierownictwo nad projektem, którego pełna nazwa brzmi „Formalisation of informal sector activities in collection and transbo(...)
»