Wszystkie artykuły w kategorii: "nowa"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Prawo produktowe – (...)

W niniejszym opracowaniu dokonany zostanie przegląd zmian prawnych, jakie dokonały się w zakresie prawa produktowego z punktu widzenia ochrony środowiska. Stąd interesują nas głównie produkty, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub na stan zdrowia ludzi. Przegląd obejmuje: substancje i preparaty chemiczne, wyroby zawierające azbest, substancje i produkty w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.), środki ochrony roślin,(...)
»

A nie mówiłem?(...)

  Zastanawiałem się, jak zacząć swój komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli „P/11/148 – Realizacja przez małe gminy zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej”.   Od wielu lat odpowiedzialni wykładowcy sygnalizowali jaskrawe naruszanie przepisów i przymykanie oczu na wymogi unijne. Mam dwa spostrzeżenia. Pierwsze to wyrazy uznania dla NIK za samą kontrolę. Drugie jest bardziej krytyczne, a r(...)
»