Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zieleń na szczycie(...)

Podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 14 rośliny kilka razy odegrały ważną rolę. Po raz pierwszy tuż przed rozpoczęciem imprezy, gdy można było zauważyć w wielu miejscach Poznania prace związane z zagospodarowaniem terenów zielni. Było o nich głośno również podczas Dnia Leśnego, zorganizowanego przez CIFOR, a także na innych imprezach towarzyszących. (...)
»

Kropla świata(...)

Człowiek zanieczyszcza mniej Aby zrozumieć, w jakim stopniu działalność człowieka zanieczyszcza atmosferę i oceany Ziemi, ważne jest rozróżnienie zanieczyszczeń powstających w wyniku ludzkiej działalności a oraz tych występujących w przyrodzie niezależnie od presji antropogeniczną. Chcąc bliżej poznać te zależności, naukowcy z Brown University w Providence na Rhode Island zbadali obieg amoniaku w przyrodzie. To substancja, która powstaje zarówno w wyniku naturalnych(...)
»