Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Galeria książek(...)

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny P. Korzeniowski (red.) Warszawa 2010 ISBN 978-83-7641-298-6 Opracowanie ma charakter analizy prawnej i obejmuje omówienie aktualnych praw i obowiązków przedsiębiorców, związanych z ochroną środowiska. Przedstawiona problematyka opiera się na analizie ustawodawstwa, orzecznictwa oraz literatury. Głównym celem pora(...)
»

Świat wokół odpadów(...)

Australijski program depozytowy – Recykling butelek i innych odpadów opakowaniowych stał się sposobem na życie w południowej Australii, zapewniając miejsca pracy i usuwanie ponad 600 mln sztuk tego rodzaju odpadów ze składowisk każdego roku – powiedział Paul Caica, minister środowiska. Australijski rząd na początku grudnia 2012 r. opublikował najnowszy raport na temat państwowego programu depozytowego, który realizowany (...)
»