Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Zielone inicjatywy(...)

Standard zielonych wydarzeń, stanowiący innowacyjny kierunek w rozwoju przemysłu, był przedmiotem międzynarodowej konferencji „Zrównoważone wydarzenia szansą konkurencyjności regionów”, która odbyła się 3 grudnia ub.r. w Krakowie. Konferencja stanowiła podsumowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej dla świadomego i zrównoważonego stylu życia „Zielone Wydarzenia”. Jej uroczystego otwarcia dokonał prof. Wiesław Starowi(...)
»

Społeczne Agencje Najmu i(...)

Projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” jest realizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2015 r., a potrwa do stycznia 2017 r., ale już dostępne są materiały będące efektem pracy zespołu projektowego. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.(...)
»