Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Handel emisjami – pierwsz(...)

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (z ang. European Union Emission Trading Scheme – EU ETS) to największa na świecie inicjatywa wykorzystująca mechanizmy rynkowe do ochrony klimatu. System wprowadzono z trzyletnim okresem „próbnym”, który obejmował lata 2005-2007. W styczniu 2008 r. ruszy „właściwy” pięcioletni okres rozliczeniowy, który nakłada się na okres realizacji(...)
»