Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Przyrodnicze wykorzystani(...)

Przyrodnicze wykorzystanie terenów poprzemysłowych Właściwie prowadzona gospodarka terenami poprzemysłowymi oraz obszarami strefy śródmiejskiej przynosi wiele korzyści. Pozwala zrewitalizować i uzupełnić tkankę miejską o przestrzenie o nowej funkcji. Efektem działań jest poprawa jakości danego obszaru i komfortu jej użytkowników. Pozytywy wizerunek miast przyciąga też inwestorów. W wyniku przeprowadzonych badań oszacowano, że nawet 21% zai(...)
»

Od redaktora(...)

W poprzednich latach styczniowe numery „Zeszytów Komunalnych” poświęcone były zmianom w polskim prawie ochrony środowiska. W minionym roku również było ich dużo. Jak się wydaje, szczególne znaczenie ma nowa regulacja odnosząca się do procesu inwestycyjnego. Jego bardzo ważną częścią jest procedura ocen oddziaływania na środowisko – zarówno w wypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak i przedsięwzięć mo(...)
»