Wszystkie artykuły w kategorii: "Architekt krajobrazu"

Polecane artykuły:

Zniechęcające propozycje (...)

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych. Cała branża OZE czekała z zapartym tchem na to najważniejsze rozporządzenie, dzięki któremu przedsiębiorcy dowiedzą się, czy będą mogli wystartować w aukcji w 2016 r., czy raczej powinni poczekać do 2017 r., a może jeszcze dłużej, aż z MG powieją przychylniejsze wiatry. Stan oczekiwania jest dobrze znany sektorowi OZE, wszak przedsiębiorcy czekali przez ponad cztery lata na ustawę o odnawialnych źródłach(...)
»

Informator(...)

Przegląd ekologiczny Przeprowadzony przez OECD II Przegląd Ekologiczny Polski zawiera 46 zaleceń, m.in. zachęcających do włączenia problematyki ekologicznej w politykę gospodarczą. W dokumencie duży nacisk kładzie się na spełnianie warunków akcesji do UE oraz zachęca do szerszego wykorzystywania zasady „zanieczyszczający płaci” oraz „korzystający płaci”. (...)
»